Historie om Aunegården

Aunegården ligger i Sjøgata 29 i Tromsø. Det er ikke mange av dem som vandrer i Tromsøs gater i dag som vet at Sjøgata 29 har en historie som går tilbake lenge før Tromsø sentrum hadde gatenavn. På folkemunnen er bygget bare kjent som Aunegård, og de fleste forbinder bygget med restaurant- og kafedrift, men det ærverdige gamle bygget som ble fredet av riksantikvarens kontor i 1991 har en historie som strekker seg nesten 200 år tilbake i tid.

Aunegården har i hele sin levetid vært et bygg for handel og service. Bygget har gjennom sin lange historie huset slakter, restaurant, krambod og import/eksport firma. Huset står stødig i et av de kvartalene av Tromsø sentrum som ble verst rammet av den store bybrannen i 1969. Etter brannen var det mange som tok til ordet for at det gamle bygget måtte rives slik at man kunne reise noe mer moderne på tomten. Selv en rekke av byens politikere tok til ordet for riving. Takker være en sta eier med støtte fra fylkesmanns kontor og en rekke restaureringsentusiaster, overlevde Aune gård. Diskusjonen om riving sa dog aldri helt stopp, før Riksantikvaren i 1991 innfridde ønsket fra restaureringeksperter og fredet bygget.

Tidligere eiere

Tomten hvor Aunegården står ble første gang registrert med eget målebrev tilbake i 1829. Første eier og offisiell byggherre den gang, var sjømann Fredrik Hansen. Han hadde i følge byggesøknad planer om å sette opp to bygg på tomten. En bolig med fiskeutsalg i første etasje og et pakkhus bak på tomten. Historiebøkene sier lite om Hansens fiskeutsalg og pakkhus, så man vet ikke med sikkerhet om det noen gang var fiskeutsalg i bygget. Det man med sikkert kan si, er at i 1838 overtok kjøpmann Martin Figenschous hus og pakkhus, og oppført på salgsdokumentet som selger står Fredrik Hansen. Figenschous drev krambo på Aunegård fram til 1844, da eiendommen i følge offentlige papirer er opp for auksjon, og bygget går da videre til C. L. Buck. Men allerede samme år viser dokumenter at bygget igjen er på auksjon og overtas av en annen kjøpmann ved navn O. M. Schøning. I løpet av de neste 15 årene skifter eiendommen eier tre ganger før Hilmar Holmboe, Even Holmboes sønn, overtar krambod og pakkhus i 1859. Den opprinnelige kramboden blir enten revet eller bygd om, for ifølge selskapet for Tromsø bys vel ble den nåværende gården oppført rundt 1860-tallet av kjøpmann H. Holmboe.

Hans Dreyer

Etter bare 4 år i drift selger Holmboe bygget videre til Chr. Fr. Dreyer, som hadde en annen forretning litt lengre ned i Sjøgata 25. I 1865 lar han den gå videre til sin bror, Hans Dreyer. Begge var sønner av den velkjente forretningsmannen Jørgen Christian Dreyer som alt eide flere bygg i Tromsø sentrum, blant annet tre bygg i Sjøgata. Hans Dreyer etablerte nå egen forretning i Sjøgata 29 som agent og kjøpmann, med assortert handel. Sammen med sin hustru Regine Mikkelsen fra Hammerfest drev de forretningen fram til midten av 1870-tallet.

O. L. Aune

Ole Larsen Aune var en kjøpmann fra Byneset utenfor Trondheim, som i en lengre periode leide deler av bygget av Dreyer og drev slakterforretning der fra 1867. Da Dreyer bestemte seg for å legge ned sin virksomhet var det nettopp Aune som overtok bygget. I 1878 kjøpte han Sjøgata 29a og 29b som samme år var blitt solgt til fargermester Sundlie. Da Sundlie døde rett etter oppkjøpet, benyttet Aune anledningen til å kjøpe også 29b. Aune og hans familie skulle drive forretninger i bygget i over 100 år. I løpet av årene gården var i familiens eie drev de markedsandel, import/eksport av reinkjøtt, skipshandel og slakter i bygget. Da tredje generasjon Aune la inn årene i 1990, var det Nord-Norges eldste slakterforretning.

Takket være at Nils Håkon Hansen og Helene Karoline Sokresen ga seg i kast med å restaurere huset, ble det berget fra gravemaskinene og har siden framstått som perlen Aunegården restaurant.

Privacy Policy