Om Aunegården

Aunegården i Sjøgata 29 i Tromsø er i dag hjem til Aunegården restaurant og kafe. Bygget ble i 1995 overtatt av ekteparet Nils Håkon Hansen og Helene Karoline Sokresen, som ga seg i kast med å restaurere bygget. Bygget, som gjennom historien har rommet både slakter, krambu og skipshandel, har en lang historie som handelshus i Tromsø. Bygget er også et av de få byggene som overlevde den store bybrannen i 1969. Det ble lenge diskutert om bygget skulle rives etter brannen, men takket være en sta eier og protester fra trehusentusiaster i Tromsø, ble bygget spart fra bulldoserne. Historiebøkene sier ikke med sikkerhet om det bygget som står på tomten i dag er det bygget som ble satt opp av sjømann Fredrik Hansen i 1829. Det eneste man vet med sikkerhet er at Hansen er første eier av eiendommen og tinglyste den i 1829. Bygget, slik det framstår i dag, er bygd i en byggestil kjent som Sen-empire. Dette er en byggestil som var i bruk på den tiden Hansen tinglyste tomten, men stilen var ikke mye å se i Norge før på 1840-tallet.

Sen-empire

Empire og senempire er betegnelse på en arkitektur type som vokste fram i den senere tid av det man kjenner som klassisk arkitektur, en europeisk arkitektur som var populær fra ca. 1750 til rundt 1830-tallet. Stiltypen har fått sitt navn etter Napoleons keiserdømme fra 1804 til 1815. Betegnelsen empire var utstrakt brukt fram til Napoleons fall. Etter Napoleon falt, vokste Sen-empire fram som betegnelse på denne type arkitektur. Stilen drar innflytelse fra både barokken og rokokkoen, som var meget utbredt i sørligere deler av Norge på denne tiden. Stilen var også inspirert av de første seriøse dokumentasjonen av klassisk gresk arkitektur, som først ble kjent i Europa takket være tyske og franske historikere som publiserte en rekke verker mellom 1750 og 1764. Mange har prøvd å finne svar på hvor den arkitektoniske inspirasjonen til Aunegården kom fra, og hvem som faktisk var arkitekt på bygget. Da Nils Håkon Hansen og Helene Karoline Sokresen overtok eiendommen fikk de god hjelp fra riksantikvaren, men det virker til at mye av informasjon man søker om bygget gikk tapt under den store bybrannen i 1969.

Det har i mange år vært spekulert i om det kan være den kjente danskfødte arkitekten Jørgen Gerhard Løser, som var arkitekt for ombyggingen av hovedbygningen på Jarlsberg i 1818, som i samråd med den norske arkitekten Christian Ancher Collett kan stå bak Aunegården. Man vet at de to var i Tromsø i tiden eiendommen ble tinglyst. Men vet også ut fra bøker reddet fra den store brannen at de to var partnere på andre byggverk fra samme periode i Tromsø. Ingen av disse byggene overlevde den store brannen, men bilder og skriftlige skildringer drar mange likhetstrekk mellom byggene som gikk tapt og Aunegården.

Fremtiden

Aunegården står i dag stolt på hjørnetomten sin i Sjøgata i Tromsø og fremstår etter restaureringen på 1990-tallet som et flott bygg med mye historie. Bygget er gått fra å være en skamplett, som mange ville jevne med jorden for å gjøre plass til mer moderne arkitektur, til å bli et bygg Tromsøs befolkning kan være stolte av å ha i sentrum. Bygget viser at selv en gammel hund kan lære nye triks. Aunegården restaurant og kafe har i over 20 år servert de nydeligste franske kaker ut av den gamle slakterforretningen til kjøpmann Ole Larsen Aune. Og i Hans Dreyer gamle forretning kan man innta de nydeligste à la carte retter med fokus på lokale råvarer av den ypperste kvalitet.

Aunegården ble i 1991 fredet av riksantikvaren og byggets historie som handelshus er i alle fall for nå i de tryggeste hender.

Privacy Policy